Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Όροι χρήσης ιστοτόπου

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.plant-pro.com έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Ο Δήμος Κισσάμου έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
 
 • Ο Δήμος Κισσάμου δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή λάθος χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο κάθε χρήστης φυτοπροστατευτικού προϊόντος  πέρα από της οδηγίες που θα λάβει από την ιστοσελίδα, υποχρεούται να συμβουλευτεί υπεύθυνο γεωπόνο, ο οποίος θα του υποδείξει τον ακριβή τρόπο χρήσης, και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη καταγραφή του προϊόντος, σύμφωνα με της υπάρχουσες διατάξεις που αφορούν τη διάθεση φυτοπροστατευτικών και υγειονομικών προϊόντων στην αγορά.
   
 • Τα δοσολογικά σχήματα, τα πεδία εφαρμογής και οι οδηγίες εφαρμογής του κάθε φυτοπροστατευτικού ή υγειονομικού προϊόντος, εμφανίζονται ακριβώς όπως ορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις ετικέτες των σκευασμάτων, οι οποίες έχουν συνταχθεί από τους υπεύθυνους των εταιριών και τους κατόχους των εγκρίσεων.
   
 • Στην ιστοσελίδα Δήμος Κισσάμου εμφανίζονται μόνο φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τους ακό-λουθους τύπους έγκρισης:
  • Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
  • Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 8(1) της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
  • Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ με αμοιβαία αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
  • Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
  • Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με το ΠΔ 205/01, άρθρο 16.
  • Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 8(2) της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
  • Οριστική έγκριση σύμφωνα με το ΠΔ 205/01.
  • Οριστική έγκριση σύμφωνα με το ΠΔ 205/01, άρθρο 4 με αμοιβαία αναγνώριση.
  • Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
  • Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με τον  Κανονισμό 1107/2009
  • Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2α, του Ν. 2538/97 της Εθνικής Νομοθεσίας
  • Προσωρινή διεύρυνση σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2α, του Ν. 2538/97 της Εθνικής Νομοθεσίας
    
 • Από την ιστοσελίδα Δήμος Κισσάμου απουσιάζουν:
  • Σκευάσματα με έγκριση 120 ημερών.
  • Εγκρίσεις διεύρυνσης φάσματος ήσσονος (μικρής) σημασίας.
  • Σκευάσματα (εμπορικά ονόματα) που έχει λήξη η έγκριση τους πάνω από επτά (7) χρόνια και βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για ανανέωση έγκρισης, ενώ δεν έχουν αποσυρθεί από την αγορά.
    
 • Για σκευάσματα που η έγκριση τους έχει λήξει, ενώ υπάρχουν ακόμα στους καταλόγους της ιστοσελίδας Δήμος Κισσάμου, οι υπεύθυνοι γεωπόνοι των επιχειρήσεων χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υποχρεούνται να ελέγχουν για τυχόν απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ορίζει απαγόρευση τιμολόγησης των αποθεμάτων των συγκεκριμένων σκευασμάτων, καθώς και απόφαση του υπουργείου που σχετίζεται με την επιτρεπόμενη χρήση των υπαρχόντων αποθε-μάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες αγρότες.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πατώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στη σελίδα του κάθε σκευάσματος, με τίτλο ''Σελίδα σκευάσματος', η οποία οδηγεί στον ισότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη σελίδα που αφορά το σκεύασμα, και ελέγχοντας αν υπάρχει έγγραφο (pdf) με τίτλο 'Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας' ή άδειας διάθεσης στην αγορά από συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά.
   
 • Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίοδα Δήμος Κισσάμου αποδέχεστε ότι προσωπικά σας στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP, το e-mail, και το username σας καταγράφονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Το Δήμος Κισσάμου δε χρησιμοποιεί τη διεύθυνση e-mail και τα στοιχεία σας για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, πέρα από τα μηνύματα που αφορούν της υπηρεσίες του Δήμος Κισσάμου, ούτε διαρρέει στοιχεία σε τρίτους.
   
 • Η κάθε άδεια χρήσης της ιστοσελίδας Δήμος Κισσάμου είναι ατομική, και  αφορά ένα και μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
   
 • Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η είσοδος Bot's στη σελίδα, καθώς και κάθε ενέργεια  που σκοπό έχει να δημιουργήσει πρόβλημα στη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας Δήμος Κισσάμου και του server που το φιλοξενεί.
   
 • Οι διαχειριστές του Δήμος Κισσάμου διατηρούν κάθε δικαίωμα διαγραφής ή απενεργοποίησης χρηστών του Δήμος Κισσάμου, εφ’ όσον θεωρήσουν, ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί εσκεμμένα βλάπτουν τον ιστότοπο ή δεν τηρούν τους παραπάνω όρους χρήσης, ακόμα κι αν αυτοί είναι συνδρομητές της υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για διευθύνσεις IP που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες.
   
 • Το Δήμος Κισσάμου διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Μετά την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.
   
 • Όλοι οι χρήστες του ιστοτόπου, εφόσον ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, θεωρείται αυτόματα, ότι αποδέχονται τους όρους χρήσης.

Νέα / Ενημερώσεις

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30 / Δήμος Κισσάμου (June 29, 2023)
Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)