Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30Ενημέρωση-Συζήτηση για την  Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες

Γονιμότητα εδάφους και ορθές πρακτικές διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια: Δρ Ν. Παρανυχιανάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Συμβουλευτική άρδευση μέσω του αγροτικού πόρταλ του Δ. Κισάμου: Δρ Κ. Χαρτζουλάκης , Επιστ. Συνεργάτης ZenAgro IKE

Ερωτήσεις-συζήτηση

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου Γραμβούσας

Νέα / Ενημερώσεις

Ενημέρωση για την Διαχείριση Εδάφους και Αρδευτικού Νερού σε Ελαιώνες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, Ώρα: 19.30 / Δήμος Κισσάμου (June 29, 2023)
Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)