Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας ειδών αλιείας

Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα

Οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας, καθορίζουν εναρμονισμένα εμπορικά χαρακτηριστικά, ιδίως κατά την πρώτη πώληση των νωπών προϊόντων αλιείας. 

Αφορούν συγκεκριμένα είδη  του Παραρτήματος 3 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475/Β/2015).

Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των ειδών στις κατηγορίες φρεσκότητας, μεγέθους και παρουσίασης ρυθμίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 2406/1996 και την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι υποχρεωτικές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται όταν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διατίθενται στη λιανική πώληση, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς Καν. (ΕΕ) 1379/2013, Καν. (ΕΚ) 1224/2009 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475/Β/2015).

Εγχειρίδια χρήσης Μέγεθος
File ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.docx 23.86 KB
File ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.docx 25.76 KB
File ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ.docx 19.89 KB
File ΠΑΡΤΙΔΕΣ.docx 12.04 KB
 

 

Νέα / Ενημερώσεις

Κλιματικές αλλαγές και αγροτική παραγωγή Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
Ενδείξεις κλιματικής αλλαγής Αύξηση της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
H Σαχάρα <<μετακομίζει>> στην Κρήτη Η ανομβρία και η άνοδος της θερμοκρασίας εντείνουν την ερημοποίηση, απειλώντας τις καλλιέργειες / Δήμος Κισσάμου (May 20, 2022)
Ελιά και χαμηλές θερμοκρασίες Το προβλήματα του παγετού και η διαχείριση του στην ελαιοκαλλιέργεια / Δήμος Κισσάμου (January 26, 2022)
Αβοκάντο: Οδηγός καλλιέργειας Καλλιεργητική τεχνική, εγκατάσταση και διαχείριση της καλλιέργειας / Δήμος Κισσάμου (December 18, 2021)
Άρδευση σταμναγκαθιού / Δήμος Κισσάμου (December 18, 2021)
Κρεμμύδι: Υλέμυια / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Νηματώδεις / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Θρίπας / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)
Κρεμμύδι: Πράσινη Αφίδα / Δήμος Κισσάμου (December 17, 2021)