Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

NATURA 2000: Τι απαγορεύεται εντός των προστατευόμενων περιοχών

Νομικό Πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος

Τι απαγορεύεται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000

[ν. 1650/1986, ν. 4042/2012]

Απαγορεύεται:

 1. κάθε δραστηριότητα εντός των περιοχών απόλυτης προστασίας (όπως καθορίζονται στα διαχειριστικά σχέδια/ τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες).
 2. η θήρα ειδών της άγριας ζωής (Καν Ε.Ε. 338/97, CITES Διεθν., Ν. 4042/2012)
 3. η θήρα χωρίς νόμιμη θηρευτική άδεια (για έλλειψη σήμανσης και καταγραφής κυνηγετικών σκύλων τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 - 3000 €. Για έλλειψη εμβολιασμών σκύλων / έλλειψη βιβλιαρίων τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 - 15.000 €),
 4. η θήρα μη θηρεύσιμων ειδών,
 5. η θήρα εντός οικιστικών περιοχών και σε ακτίνα 250 μέτρων από αυτές,
 6. η θήρα εντός καλλιεργούμενων και περιφραγμένων εκτάσεων,
 7. η θήρα εντός υγροτόπων,
 8. η θήρα 300 μέτρα από τις ακτές,
 9. η θήρα σε πυρόπληκτες εκτάσεις,
 10. η θήρα σε αρχαιολογικούς χώρους,
 11. η θήρα σε χώρους όπου υπάρχουν υποδομές ΔΕΗ,
 12. η θήρα σε περίπτωση χιονόπτωσης,
 13. η θήρα γύρω από φράγματα,
 14. η θήρα όταν τοπικές διατάξεις το ορίζουν (π.χ. Απαγόρευση κυνηγιού για δέκα χρόνια (έως 27.7.2025) σε έκταση 1.535 στρεμ. στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου (Αριθμ. 1625/16-7-2015  (ΦΕΚ Β´ 1611) και π.χ. Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Φράγματος Αποσελέμη Ν. Ηρακλείου σε έκταση 2.804 στρεμμάτων μέχρι 1η Μαρτίου 2030 (Αριθμ. 1787/11-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1939),
 15. η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων,
 16. η εκρίζωση ή η ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας,
 17. η συλλογή για εμπορία μαλοτήρας, ματζουράνας, δίκταμο, φασκόμηλου και ρίγανης σε όλες τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000.

Τι επιτρέπεται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000

[ν. 1650/1986, ν. 4042/2012]

Επιτρέπονται:

(βάσει των περιβαλλοντικών όρων αδειοδότησης/ αποστάσεων/ χρήσεων/ και χρονικών ορίων όπου προβλέπεται)

 1. οι αγροτικές δραστηριότητες,
 2. οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες, 
 3. η μελισσοκομία,
 4. η βόσκηση,
 5. ο οικοτουρισμός,
 6. οι αθλητικές δραστηριότητες,
 7. οι δραστηριότητες αναψυχής
 8. η οδοποιία μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (μελέτη επιπτώσεων εντός NATURA 2000), χορήγηση ΕΠΟ και για συγκεκριμένο χρόνο,
 9. η θήρα των ειδών που αναφέρονται στην Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670) (π.χ. από 20/08/15 – 29/02/16 επιτρεπόταν η θήρα λαγών, κουναβιών, τσίχλας, μπεκάτσας κλπ),
 10. η δόμηση μετά από αυτοψία και άδεια των αρμοδίων αρχών,
 11. η δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων,
 12. Τουριστικές και άλλες ήπιας μορφής οικονομικές δραστηριότητες μετά από οικολογική αξιολόγηση,
 13. η συλλογή μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης για την κάλυψη ατομικών αναγκών (Ατομικές ανάγκες = ανώτατο 500 γρ. Την εποχή ανθοφορίας-ωρίμανσης, με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών),
 14. η συλλογή βοτάνων για εμπορία μόνο με άδεια της δασικής υπηρεσίας.

 

Τι απαγορεύεται εντός των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)

[νόμος 4315/2014 α. 59 (τροπ.) ν. 1650/1986 α. 19]

Απαγορεύεται:

 1. η θήρα γενικά,
 2. η σύλληψη της άγριας πανίδας,
 3. η συλλογή της άγριας χλωρίδας,
 4. η καταστροφή της φυσικής βλάστησης με κάθε τρόπο,
 5. η καταστροφή των φυτοφρακτών,
 6. η αμμοληψία,
 7. η επιχωμάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων,
 8. η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων,
 9. η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων,
 10. καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

 

[νόμος 4315/2014 α. 59 (τροπ.) ν. 1650/1986 α. 19]

Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση περιβαλλοντικής υποβάθμισης, μην ξεχνάτε την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ενημερώνετε τον Εισαγγελέα έδρας ότι ο δράστης υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο  9 του ΠΔ 148/2009 να λάβει μέτρα αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών. Επίσης δικαιούστε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009 να υποβάλετε εγγράφως στην ΠΕΑΠΖ (Αποκ. Διοίκηση Κρήτης) και στο ΥΠΕΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ) τις πληροφορίες που διαθέτετε, σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία που έχει υποπέσει στην αντίληψη σας, όπως επίσης και να καλέσετε την αρμόδια αρχή της ΑΠοκ. Διοίκησης να αναλάβει δράση

Νέα / Ενημερώσεις

Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Ασθένειες και Εχθροί των Μελισσών Κυριότερες Ασθένειες και οι κυριότεροι εχθροί των Μελισσών / Δήμος Κισσάμου (November 7, 2022)