Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Άρδευση σταμναγκαθιού

Σταμναγκάθι

   Το σταμναγκάθι είναι ένα είδος ραδικιού, πολυετές, πολύκλαδο με ακανθωτές διακλαδώσεις που φθάνει τα 20-40 εκ. Καλλιεργείται σαν ετήσιο αλλά και σαν πολυετές φυτό. Ως ετήσιο μπορεί να καλλιεργηθεί όλο το χρόνο εκτός το καλοκαίρι, όπου υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να αναπτύσσει γρήγορα το αγκάθι και στην συνέχεια το άνθος. Ως πολυετές, η αναβλάστησή του γίνεται μετά το καλοκαίρι, αφού ποτιστεί ή πέσουν οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου.

Ανάγκες σε νερό-Σχεδιασμός της άρδευσης

   Το σταμναγκάθι αναπτύσσει πλούσιο, βαθύ και ισχυρό ριζικό σύστημα, το οποίο αποτελεί και δεξαμενή αποθήκευσης υδατανθράκων, συμβάλλοντας στην αντοχή του στην έλλειψη επαρκούς υγρασίας. Επειδή συνήθως καλλιεργείται από αρχές φθινοπώρου έως την άνοιξη έχει μειωμένες ανάγκες σε άρδευση. Οι ανάγκες του σε νερό εξαρτώνται κυρίως από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου γίνεται η καλλιέργεια, την τεχνική της καλλιέργειας και την μηχανική σύσταση του εδάφους. Η έλλειψη νερού προκαλεί προσωρινή μάρανση των φύλλων το μεσημέρι και διακοπή ανάπτυξης νέων φύλλων.

   Πριν την εαρινή ή φθινοπωρινή σπορά, λόγω περιορισμένων βροχοπτώσεων θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί με άρδευση επαρκής υγρασία στο έδαφος, ώστε να διευκολυνθεί η βλάστηση του σπόρου. Εάν το έδαφος είναι μέσης προς βαριάς σύστασης και δημιουργεί κρούστα (ξήρανση του επιφανειακού στρώματος εδάφους όπου έχει τοποθετηθεί ο σπόρος) η συχνή άρδευση είναι αναγκαία.

   Ο σχεδιασμός της άρδευσης του σταμναγκαθιού με βάση την υγρασία του εδάφους έχει επικρατήσει. Συνήθως χρησιμοποιούνται τασίμετρα, που καταγράφουν την τάση του υδατικού δυναμικού του εδάφους. Τοποθετούνται σε βάθος 15-30 εκ. ανάλογα με την μηχανική σύσταση του εδάφους και η άρδευση αρχίζει όταν η τάση εδαφικής υγρασίας φτάνει τα 10-25 KPa (η υγρασία του εδάφους να διατηρείται στα επίπεδα της υδατοϊκανότητας)


 
Μέθοδος άρδευσης

   Η μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως για την άρδευση του σταμναγκαθιού είναι αυτή του καταιονισμού με μικροεκτοξευτήρες, επειδή επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του νερού. Σε πολυετή καλλιέργεια σταμναγκαθιού η άρδευση γίνεται με σταγόνες, με τοποθέτηση των σταλακτηφόρων στην επιφάνεια του εδάφους ή υπο-επιφανειακά. Η άρδευση με σταγόνες συμβάλλει στην οικονομία νερού και δεν επηρεάζεται από τους ανέμους. Η υπο-επιφανειακή άρδευση ελαχιστοποιεί την υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους και επομένως τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών.

Ποιότητα νερού

   Το σταμναγκάθι είναι μέσης ανθεκτικότητας φυτό στην αλατότητα του εδάφους. Αναπτύσσεται χωρίς κανένα πρόβλημα όταν η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους είναι μικρότερη από 4,5 dS/m και η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού άρδευσης μικρότερη από 3 dS/m.
 

Βιβλιογραφία
  1. Ακουμιανάκης K., Μουστάκας N., Σάββας Δ. καν Καραπάνος I. (2007). Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007. Α: 767-770.
  2. Μωραΐτης Η. (2008). Μελέτη του βιολογικού κύκλου και των χαρακτηριστικών ανάπτυξης, συγκομιδής και μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς του σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.) σε καλλιέργεια στο έδαφος και σε φυτοδοχεία. Πτυχιακή Μελέτη Γ.Π.Α., Αθήνα, σελ. 89.
  3. Βέργαδου Ε., 2018. Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην ανάπτυξη των φυτών Plantago weldenii (Reichb) και Cichorium spinosum (L.) σε χειμερινή καλλιέργεια. Πτυχιακή Μελέτη ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, σελ. 51.

Νέα / Ενημερώσεις

Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Ασθένειες και Εχθροί των Μελισσών Κυριότερες Ασθένειες και οι κυριότεροι εχθροί των Μελισσών / Δήμος Κισσάμου (November 7, 2022)