Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

Κρεμμύδι: Υλέμυια

Οι προνύμφες τρέφονται από τις ρίζες αλλά συναντώνται και στο λαιμό των φυτών στο σημείο διόγκωσής του για το σχηματισμό του βολβού. Συχνά μπαίνουν και μέσα στους βολβούς ανοίγοντας στοές. Σοβαρή ζημιά παθαίνουν τα νεαρά φυτάρια.


Καλλιεργητικά μέτρα:
1) Αποφυγή διαδοχικής καλλιέργειας με κρεμμύδια.
2) Να μη γίνεται σπορά βολβωδών λαχανικών μετά από χορτοδοτικές καλλιέργειες που αφήνουν άφθονο μη αποσυντιθέμενο φυτικό υλικό.
3) Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο οι προνύμφες της τρίτης γενιάς.
4) Όψιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις όταν το έδαφος έχει ζεσταθεί για αποφυγή της προσβολής της πρώτης γενιάς ή, αν είναι εφικτό, φύτευση το φθινόπωρο όταν το έδαφος είναι ακόμη ζεστό.
 
Χημική καταπολέμηση:
Στα χωράφια με άφθονη οργανική ουσία ή μη αποσυντιθέμενη οργανική ύλη ή με ιστορικό στο έντομο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο προληπτικής χημικής επέμβασης με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Συνιστάται η εναλλαγή εντομοκτόνων γιατί το έντομο αναπτύσσει γρήγορα ανθεκτικότητα.

Πηγές και βιβλιογραφία για το κρεμμύδι:
 
[1] Οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στα βολβώδη (κρεμμύδι) - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων
[2] Τα βολβώδη λαχανικά του Ολύμπιου Χρήστου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οδηγός λίπανσης της εταιρείας Compo
[3] Καθορισμός λιπαντικής αγωγής των κυριοτέρων καλλιεργειων του νομού Φθιώτιδας - http://www.daaf.gr/lip_2005.pdf
[4] valentine.gr Άρθρο 'Λαχανόκηπος - Το κρεμμύδι' του Γιώργου Κωνσταντακόπουλου
[5] Ενημερωτικός οδηγός με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά - Της εταιρείας KALI
[6] Τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας βολβώδων λαχανικών του Χαράλαμπου Θανόπουλου MSc Γεωπόνος, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Αθήνα 2008.]
[7] Κυριότεροι εχθροί βολβώδων λαχανικών, πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Σκουλά Κωνσταντίνου, Ηράκλειο 2009.
[8] Γεωργικές Προειδοποιήσεις - ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ No1, Βόλος, 04/03/2016 - Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα

Νέα / Ενημερώσεις

Πρακτικές συμβουλές για τη συγκομιδή της ελιάς / Δήμος Κισσάμου (December 1, 2022)
Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας προϊόντων αλιείας Κοινές Προδιαγραφές Εμπορίας-Ενημέρωση Του Καταναλωτή - Ιχνηλασιμότητα / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλίευσης Μικρών Πελαγικών Ειδών Γαύρου Και Σαρδέλας Ειδική Άδεια Αλιείας / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας Αλιευτική Άδεια / Δήμος Κισσάμου (November 9, 2022)
Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Πληροφορίες για την Μελισσοκομία Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Οι Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Σε μορφή PDF / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Νομοθεσία - Κανονισμοί Μελιού Νομοθεσία / Δήμος Κισσάμου (November 8, 2022)
Ασθένειες και Εχθροί των Μελισσών Κυριότερες Ασθένειες και οι κυριότεροι εχθροί των Μελισσών / Δήμος Κισσάμου (November 7, 2022)