Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Χαρτογράφηση, Συμβουλευτική Άρδευση, Φυτοπροστασία


Το AgroPortal του Δήμου Κισάμου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες (Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, Εχθρούς & Ασθένειες, Προστασία Περιβάλλοντος, Συμβουλευτική Άρδευση). Περιλαμβάνει κατάλογο με τις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, τις τρέχουσες πληροφορίες αγροτικού ενδιαφέροντος (προκηρύξεις προγραμμάτων, γεωργικές προειδοποιήσεις, ευκαιρίες απασχόλησης, κλπ) και τα νέα και τις εκδηλώσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα του δήμου.

Είναι σχεδιασμένο για να είναι κατανοητό και εύκολο στη χρήση, ακόμη και από νέους χρήστες του διαδικτύου, έτσι ώστε η πρόσβαση στις πληροφορίες του να είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη.

Προσφέρει δυνατότητα εγγραφής χρήστη και να λαμβάνει στο e-mail του πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Νέα – Εκδηλώσεις


Σύνδεση στο Σύστημα


Σύνδεση στο Σύστημα


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους) (19/01/2023)
Εγχειρίδιο συμπλήρωσης αίτησης στήριξης Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (30/12/2022)
Τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μετρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους) (28/12/2022)
Εκδήλωση: Νέοι Αγρότες - Νέες Δυνατότητες και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, Πολύκαστρο και Κιλκις, 18 Δεκεμβρίου 2022 (20/12/2022)
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μετρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους) (15/12/2022)
4η Τροποποίηση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες (07/12/2022)
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και παράταση ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (08/12/2022)
Εκδήλωση: Νέοι Αγρότες-Νέες Δυνατότητες-Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, Νίκαια 2 Δεκεμβρίου 2022 (05/12/2022)
2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες (22/11/2022)
4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής (3ης ή/και 4ης Δόσης) των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών) (29/11/2022)
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων της 2ης και 3ης Πρόσκλησης για τη Δράση 10.1.04 - Ρύπανση Υδάτων (29/11/2022)
4η Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές (29/11/2022)
5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές (29/11/2022)
5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07- Ορυζώνες (29/11/2022)
5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08- Κομφούζιο (29/11/2022)