Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Δοκιμαστική Έκδοση - Χαρτογράφηση, Συστήματα Άρδευσης, Φυτοπροστασία


Το AgroPortal του Δήμου Κισάμου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες (Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, Εχθρούς & Ασθένειες, Προστασία Περιβάλλοντος, Συμβουλευτική Άρδευση). Περιλαμβάνει κατάλογο με τις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, τις τρέχουσες πληροφορίες αγροτικού ενδιαφέροντος (προκηρύξεις προγραμμάτων, γεωργικές προειδοποιήσεις, ευκαιρίες απασχόλησης, κλπ) και τα νέα και τις εκδηλώσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα του δήμου.

Είναι σχεδιασμένο για να είναι κατανοητό και εύκολο στη χρήση, ακόμη και από νέους χρήστες του διαδικτύου, έτσι ώστε η πρόσβαση στις πληροφορίες του να είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη.

Προσφέρει δυνατότητα εγγραφής χρήστη και να λαμβάνει στο e-mail του πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Νέα – Εκδηλώσεις


Σύνδεση στο Σύστημα


Σύνδεση στο Σύστημα


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

6η έκδοση ερωτήσεων και απαντήσεων για την Πρόσκληση της Δράσης 2 του Μέτρου 16 (24/05/2022)
Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ 2014-2022, για την Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας (20/05/2022)
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 3.1, για την Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας (20/05/2022)
Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα (Έτος 2021) (18/05/2022)
Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ 2014-2022, για την Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας (19/05/2022)
1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD (17/05/2022)
Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1-Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών (12/05/2022)
Προδημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 14.1 - Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής (12/05/2022)
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ (06/05/2022)
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ (06/05/2022)
Παράταση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα (Έτος 2021) (05/05/2022)
Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (05/05/2022)
5η έκδοση ερωτήσεων και απαντήσεων για την Πρόσκληση της Δράσης 2 του Μέτρου 16 (29/04/2022)
LEADER – Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – Πρόσκληση για διαβούλευση (21/04/2022)
1η Τροποποίηση της 2ης (Δεσμεύσεις Α και Β) και της 3ης (Δέσμευση Γ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (15/04/2022)