Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Δοκιμαστική Έκδοση - Χαρτογράφηση, Συστήματα Άρδευσης, Φυτοπροστασία


Το AgroPortal του Δήμου Κισάμου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες (Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, Εχθρούς & Ασθένειες, Προστασία Περιβάλλοντος, Συμβουλευτική Άρδευση). Περιλαμβάνει κατάλογο με τις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, τις τρέχουσες πληροφορίες αγροτικού ενδιαφέροντος (προκηρύξεις προγραμμάτων, γεωργικές προειδοποιήσεις, ευκαιρίες απασχόλησης, κλπ) και τα νέα και τις εκδηλώσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα του δήμου.

Είναι σχεδιασμένο για να είναι κατανοητό και εύκολο στη χρήση, ακόμη και από νέους χρήστες του διαδικτύου, έτσι ώστε η πρόσβαση στις πληροφορίες του να είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη.

Προσφέρει δυνατότητα εγγραφής χρήστη και να λαμβάνει στο e-mail του πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Νέα – Εκδηλώσεις


Σύνδεση στο Σύστημα


Σύνδεση στο Σύστημα


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

1η Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.» - (LEADER / CLLD) (17/01/2022)
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Πρόσκληση της Δράσης 2 του Μέτρου 16 (13/01/2022)
«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (04/01/2022)
«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (05/01/2022)
«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (04/01/2022)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα (Έτος 2021) (29/12/2021)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Έτος 2021) (28/12/2021)
2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.) - LEADER/CLLD (22/12/2021)
Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» - (LEADER / CLLD) (23/12/2021)
Δέσμευση των πρόσθετων πόρων της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 με την 9η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. (20/12/2021)
2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - LEADER/CLLD (15/12/2021)
10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 (Ναύπακτος 10 Δεκεμβρίου 2021) (10/12/2021)
Εκδήλωση για τα 30 χρόνια LEADER - Αμφίκλεια 26-28 Νοεμβρίου 2021 (06/12/2021)
1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Υπομέτρου 16.1-16.2 και του Υπομέτρου 16.1-16.5 (Δράση 1) (03/12/2021)
Τροποποίηση αποφάσεων Ένταξης δικαιούχων της 1ης και 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές (01/12/2021)