Δήμος Κισσάμου
Δήμος Κισσάμου

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Χαρτογράφηση, Συμβουλευτική Άρδευση, Φυτοπροστασία


Το AgroPortal του Δήμου Κισάμου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες (Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, Εχθρούς & Ασθένειες, Προστασία Περιβάλλοντος, Συμβουλευτική Άρδευση). Περιλαμβάνει κατάλογο με τις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, τις τρέχουσες πληροφορίες αγροτικού ενδιαφέροντος (προκηρύξεις προγραμμάτων, γεωργικές προειδοποιήσεις, ευκαιρίες απασχόλησης, κλπ) και τα νέα και τις εκδηλώσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα του δήμου.

Είναι σχεδιασμένο για να είναι κατανοητό και εύκολο στη χρήση, ακόμη και από νέους χρήστες του διαδικτύου, έτσι ώστε η πρόσβαση στις πληροφορίες του να είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη.

Προσφέρει δυνατότητα εγγραφής χρήστη και να λαμβάνει στο e-mail του πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Νέα – Εκδηλώσεις


Σύνδεση στο Σύστημα


Σύνδεση στο Σύστημα


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Αναρτήθηκε η 6η Τροποποίηση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (13/02/2024)
Αναρτήθηκε η 7η Τροποποίηση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (27/02/2024)
Αναρτήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της Δράση 4.1.5 Περιφέρειας Ηπείρου (29/02/2024)
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Διοικητικού Ελέγχου Φυσικών και Νομικών Προσώπων της Δράσης 4.1.2 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (26/02/2024)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υλοποίησης δράσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» (22/02/2024)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μελέτη προσδιορισμού μεθόδων ελέγχου της ταυτότητας τυριών της νήσου Κάσου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ένταξης σε εθνικά και ενωσιακά συστήματα ποιότητας συγχρηματοδοτούμενα από το ΣΣ ΚΑΠ». (22/02/2024)
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 ΥΑ «Ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes)» (20/02/2024)
Προδημοσίευση για Προσκλήσεις της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα» έτους 2024 (29/12/2023)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" (έτος 2024) (04/01/2024)
1ης Πρόσκληση του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» (08/11/2023)
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δράση 10.2.1(Γενετικοί πόροι) (03/11/2023)
Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» (03/11/2023)
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΒΟΠΕ" (28/09/2023)
3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα για τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.5.1 Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (29/09/2023)
2η Πρόσκληση ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ στις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5 (21/09/2023)